上牛頭寺

青山意不盡,
袞袞上牛頭。
無復能拘礙,
真成浪出遊。
花濃春寺靜,
竹細野池幽。
何處鶯啼切,
移時獨未休。

 

Thướng Ngưu Đầu tự

Thanh sơn ý bất tận,
Cổn cổn thướng Ngưu Đầu.
Vô phục năng câu ngại,
Chân thành lãng xuất du.
Hoa nùng xuân tự tĩnh,
Trúc tế dã trì u.
Hà xứ oanh đề thiết,
Di thì độc vị hưu.

 

Dịch nghĩa

Lòng gắn bó với núi xanh không dứt,
Nên hùng hục leo lên núi Ngưu Đầu.
Không trở lui vì có thể đương đầu với trở ngại,
Cứ nhiệt tình mà đi thôi.
Hoa thơm ngát, chùa mùa xuân yên tĩnh,
Trúc dày đặc che lấp ao.
Chim oanh kêu ríu rít nơi nào vậy,
Không một phút nào ngưng.


(Năm 763)

Lời dẫn: “Ngưu Đầu sơn tại Thê huyện tây nam, hạ hữu Trường Lạc tự” 牛頭山在郪縣西南,下有長樂寺 (Núi Ngưu Đầu tại tây nam huyện Thê, Tứ Xuyên, dưới núi có chùa Trường Lạc).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi xanh ý man mác
Thong thả lên Ngưu Đầu
Không bị gì câu thúc
Tha hồ thú lãng du
Hoa thắm chùa xuân tĩnh
Trúc nhỏ ao thanh u
Oanh đâu khéo réo rắt
Không biết nghỉ lúc nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi xanh vô cùng mến,
Cắm cúi leo Ngưu Đầu.
Không lùi vì ngại cản,
Lòng thành cứ đi mau.
Hoa thơm xuân yên ắng,
Trúc dầy che khuất ao.
Nơi nào oanh ríu rít,
Không ngưng một phút nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ý tình với núi xanh không dứt
Non Ngưu Đầu nhiều lượt leo lên
Không gì câu thúc khó khăn
Lãng du cứ việc chân thành mà đi
Chùa yên tĩnh, hoa thì thơm ngát
Khóm tre non che khuất ao sâu
Chim oanh đua hót nơi đâu
Líu lo không một phút nào nghỉ ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời