15/06/2024 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Ngưu Đầu tự
上牛頭寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 01:42

 

Nguyên tác

青山意不盡,
袞袞上牛頭。
無復能拘礙,
真成浪出遊。
花濃春寺靜,
竹細野池幽。
何處鶯啼切,
移時獨未休。

Phiên âm

Thanh sơn ý bất tận,
Cổn cổn thướng Ngưu Đầu.
Vô phục năng câu ngại,
Chân thành lãng xuất du.
Hoa nùng xuân tự tĩnh,
Trúc tế dã trì u.
Hà xứ oanh đề thiết,
Di thì độc vị hưu.

Dịch nghĩa

Lòng gắn bó với núi xanh không dứt,
Nên hùng hục leo lên núi Ngưu Đầu.
Không trở lui vì có thể đương đầu với trở ngại,
Cứ nhiệt tình mà đi thôi.
Hoa thơm ngát, chùa mùa xuân yên tĩnh,
Trúc dày đặc che lấp ao.
Chim oanh kêu ríu rít nơi nào vậy,
Không một phút nào ngưng.

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi xanh ý man mác
Thong thả lên Ngưu Đầu
Không bị gì câu thúc
Tha hồ thú lãng du
Hoa thắm chùa xuân tĩnh
Trúc nhỏ ao thanh u
Oanh đâu khéo réo rắt
Không biết nghỉ lúc nào?
(Năm 763)

Lời dẫn: “Ngưu Đầu sơn tại Thê huyện tây nam, hạ hữu Trường Lạc tự” 牛頭山在郪縣西南,下有長樂寺 (Núi Ngưu Đầu tại tây nam huyện Thê, Tứ Xuyên, dưới núi có chùa Trường Lạc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thướng Ngưu Đầu tự