雲居寺孤桐

一株青玉立,
千葉綠雲委。
亭亭五丈餘,
高意猶未已。
山僧年九十,
清靜老不死。
自云手種時,
一棵青桐子。
直從萌芽拔,
高自毫末始。
四面無附枝,
中心有通理。
寄言立身者,
孤直當如此。

 

Vân Cư tự cô đồng

Nhất châu thanh ngọc lập,
Thiên diệp lục vân uỷ.
Đình đình ngũ trượng dư,
Cao ý do vị dĩ.
Sơn tăng niên cửu thập,
Thanh tĩnh lão bất tử.
Tự vân thủ chủng thì,
Nhất khoả thanh đồng tử.
Trực tòng manh nha bạt,
Cao tự hào mạt thuỷ.
Tứ diện vô phụ chi,
Trung tâm hữu thông lý.
Ký ngôn lập thân giả,
Cô trực đương như thử.

 

Dịch nghĩa

Một cây xanh thẳng đứng
Ngàn lá cây có mây xanh phủ xuống
Cao dong dỏng hơn năm trượng
Cao còn thấy chưa muốn hết
Nhà sư tuổi chín mươi
Thanh tĩnh đã lão mà không chết
Nói rằng thuở mới gieo
Còn là một hạt đồng xanh
Từ lúc mới manh nha mà mọc lên
Cao từ lúc còn bé tí
Bốn phía cành lá không dựa vào đâu cả
Chính giữa đã có lý thông đạt
Gửi lời nhắn những người lập thân
Phải nên độc lập cương trực như vậy


Vân Cư tự không rõ ở đâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một cây xanh ngắt vươn mình,
Như mây lớp lớp, nghìn nghìn lá chen.
Cao lừng lững, năm trượng hơn,
Xem ra cây vẫn rắp còn vuơn xa.
Sư thầy chín chục tuổi già,
Sống lâu thanh tịnh, cũng là trời cho.
Rằng: khi gieo hạt, đúng mùa,
Nhỏ nhoi hạt mảnh còn chưa nảy mầm.
Rồi chồi đâm cứ lớn ngồng,
Thẳng vươn từ thuở tơ non chào đời.
Không cành bám, dáng thảnh thơi,
Lõi trong thớ gỗ vàng tươi thơm vàng.
Nhắn cùng những kẻ lập thân,
Như cây đứng vững, thẳng mình vươn cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cứng cỏi một cây đứng
Mây xanh nghìn lá nở
Ngất nghểu năm trượng thừa
Ý còn muốn cao nữa
Sơn tăng chín mươi tuổi
Thanh tĩnh già không chết
Nói rằng thuở tay gieo
Một hạt đồng xanh lét
Thẳng ở trong mầm nhú
Cao từ lúc nhỏ bé
Bốn mặt không cành nương
Giữa ruột có thông lý
Nhắn gửi người lập thân
Cô trực phải như thế


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một cây xanh đứng giữa trời,
Mây xanh, ngàn lá đâm chồi nở hoa.
Cao hơn năm trượng không ngoa,
Nhưng còn như muốn vượt qua ngọn này.
Vị tăng chín chục ở đây,
Tuy già, thanh tịnh nên nay vẫn còn.
Nói rằng trồng lấy cây con,
Từ nơi hạt giống mầu còn xanh xanh.
Cái mầm mọc thẳng lên nhanh,
Cao, từ loại tánh mà sanh từ đầu.
Bốn bên chẳng có cành đâu,
Tâm không, thông suốt lý mầu từ lâu.
Lập thân, xin nhắn một câu:
‘‘Một mình ngay thẳng làm đầu như cây’’...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một cây ngô đồng xanh thẳng
Lá cành mây biếc phủ che
Lừng lững vượt hơn năm trượng
Vươn cao ý hẳn chưa vừa
Sư núi tuổi chừng chín chục
Trường thọ nhờ lòng tĩnh thanh
Nói thuở tay người gieo giống
Chỉ là một hạt ngô xanh
Thẳng tự phôi thai vừa lú
Cao khi lúc mới vươn cành
Bốn phía không nương tựa vật
Giữ lòng đã sẵn lý thông
Độc lập cương cường như thế
Mấy lời nhắn kẻ lập thân

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đẹp như ngọc cây ngô đồng đứng
Ngàn lá chồng như đám mây xanh
Lênh khênh năm trượng đã đành
Mà còn muốn vượt lên thành cao hơn
Sư trong núi tuổi gần chín chục
Sống tịnh thanh mẫu mực nên còn
Bảo rằng trồng lúc còn non
Nảy từ hạt giống tí hon xanh màu
Hạt nảy mầm đâm cành ra lá
Cây bắt đầu từ bé cao lên
Không cành mọc phụ bốn bên
Lõi vươn ở giữa thẳng liền trời xanh
Nhắn gửi các người đang thân lập
Hãy thẳng vươn cô độc như cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời