Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (165 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Lạc oa

13.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Thiệu Ung
4 trả lời, 2763 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 16/12/2012 10:17

Ẩm tửu

Trung Quốc » Minh » Lâm Hồng
1 trả lời, 4059 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 29/08/2012 18:03

Ẩn giả

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 2962 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/06/2010 21:53

Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
4 trả lời, 2294 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 17/02/2013 08:19

Bách bộ hồng

53.60
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
1 trả lời, 4905 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/04/2013 17:25

Bắc phong hành

Trung Quốc » Nguyên » Lưu Cơ
1 trả lời, 2092 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 01/09/2012 17:02

Biện hà hoài cổ kỳ 2

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
6 trả lời, 2384 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 27/10/2012 15:32

Biên thượng văn Hồ già kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 2356 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 17/11/2012 11:25

Cảm sự

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
4 trả lời, 2049 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 16/02/2013 15:42

Cát Khê dịch

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
2 trả lời, 1515 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 15/12/2012 08:50

Trang trong tổng số 17 trang (165 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Hà Như