Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 17/02/2013 08:19

己丑夏秋之交小舟早夜往來湖中戲成絕句

夢筆橋東夜繫船,
殘燈耿耿不成眠。
千年未息靈胥怒,
卷地潮聲到枕邊。

 

Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú

Mộng Bút kiều đông dạ hệ thuyền,
Tàn đăng cảnh cảnh bất thành miên.
Thiên niên vị tức Linh Tư nộ,
Quyển địa triều thanh đáo chẩm biên.

 

Dịch nghĩa

Đêm đậu thuyền ở phía đông cầu Mộng Bút,
Trước ngọn đèn tàn, trằn trọc không sao ngủ được.
Nghìn năm chưa nguôi cơn giận của Ngũ Tử Tư,
Bên gối vẫn nghe tiếng sóng triều cuốn đất.


Ất Sửu tức năm đầu Ninh Tông (1205). Hồ ở đây là Kình hồ ở huyện Sơn Âm, nơi tác giả lui về ở.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đêm cầu Mộng Bút buộc con thuyền
Le lói đèn tàn, ngủ chẳng yên
Nỗi giận Tử Tư bao thuở tắt?
Ầm ầm bên gối, sóng gầm lên!


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mộng Bút cầu đêm ghé buộc thuyền
Đèn tàn trằn trọc giấc không yên
Tử Tư chưa hết nghìn năm giận
Bên gối tiếng triều cuốn đất lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông cầu Mộng Bút buộc thuyền đêm
Trằn trọc đèn tàn giấc chẳng yên
Vong quốc ngàn năm khôn nuốt hận
Tiếng triều cuốn đất lọt qua rèm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộng Bút đông cầu đêm đậu thuyền,
Đèn tàn, trằn trọc ngủ không yên.
Tử Tư vong quốc nghìn năm hận,
Bên gối tiếng triều nghe chẳng êm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời