調笑令

胡馬,胡馬,
遠放燕支山下。
咆沙咆雪獨嘶,
東望西望路迷。
迷路,迷路,
邊草無窮日暮。

 

Điều tiếu lệnh

Hồ mã, Hồ mã,
Viễn phóng Yên Chi sơn hạ.
Bào sa bào tuyết độc tê,
Đông vọng tây vọng lộ mê.
Mê lộ, mê lộ.
Biên thảo vô cùng nhật mộ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồ mã, Hồ mã
Dưới núi Yên Chi phóng thả
Chạy cuồng cát tuyết hí vang
Ngao nghến đông tây lạc đường
Đường lạc, đường lạc
Cỏ vút chiều tà man mác


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ngựa Hồ, ngựa Hồ,
Thả rông chân núi Yên Chi.
Hí vang phi trên cát tuyết,
Nghiêng ngó đông tây lạc đường về.
Lạc đường về, lạc đường về
Hoàng hôn lau lách bốn mặt che.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1/2001
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa Hồ,ngựa Hồ
Dưới núi Yên Chi tung vó
Gầm cát gầm tuyết hí vang
Ngó đông ngó tây lạc lối
Cỏ ải vô cùng trời tối

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa Hồ, ngựa Hồ
Chân núi Yên Chi chạy vô
Hí cát hí tuyết độc hí
Ngóng đông tây lạc đường hỉ
Lạc đường, lạc đường
Man mác cỏ chiều biên cương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời