調笑令-轉應詞

邊草,邊草,
邊草盡來兵老。
山南山北雪晴,
千里萬里月明。
明月,明月,
胡笳一聲愁絕。

 

Điều tiếu lệnh - Chuyển ứng từ

Biên thảo, biên thảo,
Biên thảo tận lai binh lão.
Sơn nam sơn bắc tuyết tình,
Thiên lý vạn lý nguyệt minh.
Minh nguyệt, minh nguyệt,
Hồ già nhất thanh sầu tuyệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bờ cỏ bờ cỏ
Bờ cỏ thảy đều già úa
Non nam non bắc tuyết màng
Ngàn dặm vạn dặm sáng trăng
Trăng sáng, trăng sáng
Hồ già tiếng đưa sầu vẳng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ biên giới, cỏ nơi biên giới
Cỏ biên thuỳ hết tới lính già
Núi nam núi bắc tuyết nhoà
Ngàn trùng vạn dặm chói loà trăng soi
Ngàn vạn dặm ánh trăng lơi
Kèn Hồ một tiếng sầu thời tan ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ biên giới, cỏ biên thuỳ,
Cỏ biên thuỳ hết tới khi lính già.
Núi nam núi bắc tuyết pha,
Ngàn trùng vạn dặm trăng ngà chiếu soi.
Trăng ơi, trăng chiếu sáng ơi!
Kèn Hồ một tiếng sầu vơi tan rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời