調笑令其一

楊柳,楊柳,
日暮白沙渡口。
船頭江水汒汒,
商人少婦斷腸。
腸斷,腸斷,
鷓鴣夜飛失伴。

 

Điều tiếu lệnh kỳ 1

Dương liễu, dương liễu,
Nhật một Bạch Sa độ khẩu.
Thuyền đầu giang thuỷ mang mang,
Thương nhân thiếu phụ đoạn trường.
Trường đoạn, trường đoạn,
Giá cô dạ phi thất bạn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Dương liễu, dương liễu
Cửa khẩu Bạch Sa tịch chiếu
Đầu thuyền sông nước mênh mang
Lái buôn vợ trẻ đoạn trường
Trường đoạn, trường đoạn
Giá cô đêm bay lạc bạn


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dương liễu, dương liễu
Bến Bạch Sa nắng chiều chiếu
Con thuyền trên sông mênh mông
Vợ trẻ lái buôn đau lòng
Đứt ruột, đứt ruột
Giá cô bay đêm bạn lạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời