歲晚自感

人皆欲得長年少,
無那排門白髮催。
一向破除愁不盡,
百方回避老須來。
草堂未辦終須置,
松樹難成亦且栽。
瀝酒願從今日後,
更逢二十度花開。

 

Tuế vãn tự cảm

Nhân giai dục đắc trường niên thiếu
Vô ná bài môn bạch phát thôi
Nhất hướng phá trừ sầu bất tận
Bách phương hồi tỵ lão tu lai
Thảo đường vị biện chung tu trí
Tùng thụ nan thành diệc thả tài
Lịch tửu nguyện tòng kim nhật hậu
Cánh phùng nhị thập độ hoa khai.

 

Dịch nghĩa

Người ta đều muốn được mãi mãi trẻ trung
Mà sao mở cửa ra, thấy toàn là tóc bạc giục giã!
Một mực quyết phá tan, mà sầu không hết
Dù lẩn tránh khắp trăm phương, cái già vẫn phải đến
Nhà cỏ tuy chưa làm, nhưng cuối cùng sẽ cắt
Câu thông khó trồng nên, rồi cũng sẽ trồng
Rót rượu ta nguyện từ nay về sau
Sẽ gặp hai mươi lần hoa nở nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ai nấy đều mong thường trẻ mãi
Mà sao mở cổng tóc sương pha!
Phá tan một mách sầu không hết
Lánh khắp trăm phương vẫn cứ già
Mái cỏ chưa làm rồi chụm được
Cội tùng khó dựng cũng trồng ra
Rượu này rót nguyện từ nay sẽ
Lại gặp hai mươi bận nở hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tuổi trẻ ai không muốn kéo dài ?
Ngờ đâu mở cửa tóc như vôi
Buồn xua một hướng càng vương vấn
Già đuổi trăm phương mãi vướng hoài
Nhà cỏ chưa làm, đành phải dựng
Cây thông trồng khó, chẳng nhờ ai
Hôm nay rót rượu lòng xin hứa
Hai chục lần hoa gặp nở tươi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Có ai chẳng muốn mình son trẻ
Mở cửa mà sao tóc trắng phau
Một hướng phá tan, sầu chẳng dứt
Trăm phương lẫn tránh, cái già mau
Lều tranh chưa cất, mai làm được
Tùng bách khó trồng, cũng được sau
Rót rượu từ nay ta nguyện ước
Bao mùa hoa nở thắm tươi màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ai ai cũng muốn trẻ dài lâu
Khi mở cửa ra thấy bạc đầu.
Một định quên sầu, sầu lại đến,
Trăm phương trốn lão, lão liền sau.
Cửa nhà chưa tính, đành sang sửa
Tùng bách khó trồng, cũng lớn cao.
Rót rượu nguyện từ nay lại được
Còn xem hai chục độ hoa màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Ai nấy mong cho đời trẻ mãi
Nhưng vừa mở cửa tóc sương pha
Phá sầu nhất quyết, sầu không dứt!
Trốn cả trăm nơi vẫn cứ già
Mái cỏ chưa gầy mai sẽ dựng
Cội tùng dù khó cũng trồng ra
Nâng ly rượu hứa lòng nầy sẽ
Hai mươi năm nữa với mùa hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người ta muốn được trẻ hoài,
Ngờ đâu mở cửa tóc tai bạc rồi.
Dứt buồn, buồn chẳng chịu thôi,
Tránh già, già cứ đứng ngồi đến mau.
Chưa làm nhà cỏ, làm sau,
Trồng thông dẫu khó, nhưng đâu cũng trồng.
Từ nay... ta nguyện với lòng,
Hai mươi lần ngắm hoa trong vườn này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta đều muốn còn trẻ mãi
Mở cửa ra toàn loại tóc sương
Nỗi sầu muốn phá vẫn vương
Tuổi già lẩn tránh trăm phương vẫn già
Nhà cỏ tuy chưa ta sẽ cất
Thông khó trồng rút cuộc sẽ trồng
Hôm nay rót rượu nguyện rằng
Sẽ còn hai chục lần mừng hoa khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời