新嫁娘

三日入櫥下,
洗手作羹湯。
未諳姑食性,
先遣小姑嘗。

 

Tân giá nương

Tam nhật nhập trù hạ,
Tẩy thủ tác canh thang.
Vị am cô thực tính,
Tiên khiển tiểu cô thường.

 

Dịch nghĩa

Ngày thứ ba (cô dâu) xuống bếp,
Rửa tay sạch rồi nấu món canh.
Vì chưa biết rõ khẩu vị của mẹ chồng,
Nên nhờ cô em chồng nếm thử trước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ba ngày xuống bếp làm cơm,
Rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi.
Chưa hay tính mẹ thường xơi,
Nhờ em nếm trước, xem mùi được không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cô dâu mới ba ngày xuống bếp
Rửa sạch tay, dọn dẹp nấu canh
Mẹ chồng khẩu vị chưa rành
Em chồng nếm trước món ăn cho vừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Sau ba ngày cưới, cô dâu
Rửa tay, sắm sửa làm đầu bếp ngay
Mẹ chồng mặn nhạt chưa hay
Nấu xong nếm vị canh này nhờ em.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ba ngày sau xuống bếp,
Tay rửa, nấu canh này.
Tính mẹ chồng chưa biết,
Cô em chồng nếm thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngày ba nàng xuống bếp,
Tay rửa nấu canh ngay.
Tính mẹ ăn chưa rõ,
Nhờ em nếm thử này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày ba, vào bếp nấu ăn,
Rửa tay, nấu món canh măng xem nào.
Chưa hay tính mẹ ra sao,
Nhờ em nếm trước, chị nào đã quen!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày thứ ba cô dâu xuống bếp
Rửa sạch tay nấu đẹp món canh
Chưa hay khẩu vị mẹ anh
Nhờ cô em nếm, em rành hơn tôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày thứ ba xuống bếp
Rửa tay nấu bát canh
Khẩu vị mẹ chưa biết
Cô em nếm hộ mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời