09/12/2021 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều tiếu lệnh
調笑令

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:21

 

Nguyên tác

胡馬,胡馬,
遠放燕支山下。
咆沙咆雪獨嘶,
東望西望路迷。
迷路,迷路,
邊草無窮日暮。

Phiên âm

Hồ mã, Hồ mã,
Viễn phóng Yên Chi[1] sơn hạ.
Bào sa bào tuyết độc tê,
Đông vọng tây vọng lộ mê.
Mê lộ, mê lộ.
Biên thảo vô cùng nhật mộ.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồ mã, Hồ mã
Dưới núi Yên Chi phóng thả
Chạy cuồng cát tuyết hí vang
Ngao nghến đông tây lạc đường
Đường lạc, đường lạc
Cỏ vút chiều tà man mác
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Núi ở vùng Nội Mông, xưa ở đấy là nơi biên phòng trọng yếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Điều tiếu lệnh