Mời anh rượu đẹp Dịch Châu,
Khoác anh áo lụa trắng màu Ngô Xương.
Hai mươi sự nghiệp chưa thành,
Nam nhi chôn phải cỏ xanh nửa đời.
Nhân khi trai trẻ lộc trời,
Mua ngựa áo tốt rong chơi phỉ tình.
Tuổi già yếu đến bịnh sinh,
Khóc nhiều cười ít xập xình tấm thân.
Bạc vàng tiêu hết đừng sân,
Xưa nay đói chết hiền nhân mấy người.

tửu tận tình do tại