11/04/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản ca hành
短歌行

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 00:24

 

Nguyên tác

酌君易州之清醞,
被君吳閶之纖縞。
男兒二十無所成,
腰肢一半沒青艸。
趁輕健,
買騕褧,
哭聲多,
笑聲少。
黃金蕩盡君莫嗔,
古來餓殺幾賢人。

Phiên âm

Chước quân Dịch Châu[1] chi thanh uẩn,
Bị quân Ngô Xương[2] chi tiêm cảo.
Nam nhi nhị thập vô sở thành,
Yêu chi nhất bán một thanh thảo.
Sấn khinh kiện,
Mãi yểu[3] quýnh,
Khốc thanh đa,
Tiếu thanh thiểu.
Hoàng kim đãng tận quân mạc sân,
Cổ lai ngạ sát kỷ hiền nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mời anh rượu đẹp Dịch Châu,
Khoác anh áo lụa trắng màu Ngô Xương.
Hai mươi sự nghiệp chưa thành,
Nam nhi chôn phải cỏ xanh nửa đời.
Nhân khi trai trẻ lộc trời,
Mua ngựa áo tốt rong chơi phỉ tình.
Tuổi già yếu đến bịnh sinh,
Khóc nhiều cười ít xập xình tấm thân.
Bạc vàng tiêu hết đừng sân,
Xưa nay đói chết hiền nhân mấy người.
[1] Tên châu cổ, nhân có sông Dịch đặt tên, nay là huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, thời xưa là nơi làm rượu có tiếng.
[2] Xương Môn của thành Tô Châu cũ, nơi sản xuất lụa trắng rất mịn.
[3] Tức yểu niệu 騕褭, tên ngựa quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Đoản ca hành