故行宮

寥落故行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閑坐說玄宗。

 

Cố hành cung

Liêu lạc cố hành cung,
Cung hoa tịch mịch hồng.
Bạch đầu cung nữ tại,
Nhàn toạ thuyết Huyền Tông.

 

Dịch nghĩa

Hành cung cũ đứng chơ vơ nơi hoang vắng,
Hoa trong cung vẫn nở trong lặng lẽ.
Người cung nữ ở đó đã già, tóc đã bạc,
Bà ngồi an nhàn, kể các chuyện xưa của vua Huyền Tông.


Hành cung là cung điện vua dùng tạm khi ra khỏi hoàng thành ở kinh đô. Cố hành cung trong bài này là một trong các hành cung của Đường Minh Hoàng đã bỏ hoang phế. Có bản chép tác giả là Bạch Cư Dị, có bản chép là Nguyên Chẩn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Quạnh hiu thương cảnh hành cung,
Trước cung hoa thắm mấy bông rầu rầu.
Trong cung, bà chúa bạc đầu,
Ngồi rồi, kể chuyện khi hầu Huyền Tông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Hành cung cũ, cảnh tiêu điều!
Hoa kia vẫn nở đìu hiu cạnh lầu.
Cung nhân một mụ bạc đầu,
Ngồi rồi, kể chuyện khi hầu Huyền Tông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Hành cung cũ, lắm tiêu điều,
Vườn hoa tịch mịch bóng chiều hồng phai
Bạc đầu, cung nữ mấy người,
Ngồi không, kể chuyện những ngày Huyền Tông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tiêu điều chốn cũ hành cung.
Hoa cung vẫn lặng lẽ hồng nở tươi.
Cung nhân tóc bạc da mồi,
Ngồi rồi kể lại chuyện đời Huyền Tông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tàn tạ hành cung cũ,
Quạnh hiu mấy đoá hồng.
Cung nhân đầu bạc trắng,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hành cung chốn cũ tiêu đìều
Hoa hồng vẫn nở tịch liêu rầu rầu
Còn trơ cung nữ bạc đầu
Ngồi nhàn tâm sự oán sầu Huyền Tông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiêu điều chốn cũ hành cung
Hoa xưa điện đấy ánh hồng vắng không
Cung phi tóc bạc đây trông
Rỗi nhàn ngồi kể Huyền Tông cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hành cung vắng vẻ tiêu điều
Hoa xưa lặng lẽ tịch liêu nụ hồng
Cung nhân đầu bạc như bông
Ngồi nhàn đem chuyện Huyền Tông chuyện trò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời