28/11/2022 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố hành cung
故行宮

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 16:44

 

Nguyên tác

寥落故行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閑坐說玄宗。

Phiên âm

Liêu lạc cố hành cung,
Cung hoa tịch mịch hồng.
Bạch đầu cung nữ tại,
Nhàn toạ thuyết Huyền Tông.

Dịch nghĩa

Hành cung cũ đứng chơ vơ nơi hoang vắng,
Hoa trong cung vẫn nở trong lặng lẽ.
Người cung nữ ở đó đã già, tóc đã bạc,
Bà ngồi an nhàn, kể các chuyện xưa của vua Huyền Tông.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Quạnh hiu thương cảnh hành cung,
Trước cung hoa thắm mấy bông rầu rầu.
Trong cung, bà chúa bạc đầu,
Ngồi rồi, kể chuyện khi hầu Huyền Tông.
Hành cung là cung điện vua dùng tạm khi ra khỏi hoàng thành ở kinh đô. Cố hành cung trong bài này là một trong các hành cung của Đường Minh Hoàng đã bỏ hoang phế. Có bản chép tác giả là Bạch Cư Dị, có bản chép là Nguyên Chẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Cố hành cung