鹿柴

空山不見人,
但聞人語響。
返景入深林,
復照青苔上。

 

Lộc trại

Không sơn bất kiến nhân,
Đãn văn nhân ngữ hưởng.
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng.

 

Dịch nghĩa

Trong núi vắng, không thấy người,
Chỉ nghe thấy tiếng người nói vang lại.
Ánh phản chiếu rọi vào trong rừng sâu,
Rồi lại soi lên trên đám lá rêu xanh.


Chữ 柴 trong tên bài đọc là “trại”, thông với 寨, 砦, chỉ nơi được dùng cây quây lại làm hàng rào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi trống vắng tanh người,
Chỉ nghe vọng nói cười.
Nắng vào trong núi thẳm,
Lên ðám rêu xanh soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Núi vắng tưởng không người
Chỉ nghe tiếng vọng thôi
Rừng sâu nhòa ánh nắng
Xanh sắc rêu xanh tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tony Barnstone

Nobody in sight on the empty mountain
but the human voices are heard far off
Low sun slips deep in the forest
and lights the green hanging moss.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Núi vắng người không thấy
Chỉ nghe tiếng vọng quanh
Rừng sâu chiều bóng xế
Soi xuống lớp rêu xanh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi trơ, người thấy đâu,
Nghe mỗi tiếng người nói.
Cảnh ngã vào rừng sâu,
Rêu xanh ngời ánh rọi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Không người non quạnh vắng,
Chỉ tiếng người văng vẳng.
Ánh nắng chiếu rừng sâu,
Soi lên rêu xanh ngắt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Núi không chẳng thấy bóng người,
Chỉ nghe văng vẳng tiếng người từ đâu.
Cảnh phong ngược tận rừng sâu,
Chiếu lên cả đám rêu màu xanh xanh.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Núi cao vắng chẳng thấy người
Chỉ nghe tiếng nói vang trời ở đâu
Bóng tà vào lọt rừng sâu
Lập lờ lại giọi ánh mờ rêu xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Núi vắng không bóng người
Chợt nghe tiếng ai vang
Nắng soi rừng núi thẳm
Chiếu rạng đài rêu xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Núi vắng không bóng người
Nhưng nghe lời người vọng
Cảnh phản vào rừng sâu
Trên rêu xanh ảnh đọng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối