30/03/2023 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc trại
鹿柴

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 18:52

 

Nguyên tác

空山不見人,
但聞人語響。
返景入深林,
復照青苔上。

Phiên âm

Không sơn bất kiến nhân,
Ðãn văn nhân ngữ hưởng.
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng.

Dịch nghĩa

Trong núi vắng, không thấy người,
Chỉ nghe thấy tiếng người nói vang lại.
Ánh phản chiếu rọi vào trong rừng sâu,
Rồi lại soi lên trên đám lá rêu xanh.

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi trống vắng tanh người,
Chỉ nghe vọng nói cười.
Nắng vào trong núi thẳm,
Lên ðám rêu xanh soi.
Chữ 柴 trong tên bài đọc là “trại”, thông với 寨, 砦, chỉ nơi được dùng cây quây lại làm hàng rào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lộc trại