鹿柴

空山不見人,
但聞人語響。
返景入深林,
復照青苔上。

 

Lộc trại

Không sơn bất kiến nhân,
Ðãn văn nhân ngữ hưởng.
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng.

 

Dịch nghĩa

Trong núi vắng, không thấy người,
Chỉ nghe thấy tiếng người nói vang lại.
Ánh phản chiếu rọi vào trong rừng sâu,
Rồi lại soi lên trên đám lá rêu xanh.


Chữ 柴 trong tên bài đọc là “trại”, thông với 寨, 砦, chỉ nơi được dùng cây quây lại làm hàng rào.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi trơ chẳng thấy người,
Nghe tiếng ai vang vọng.
Ánh nắng lọt rừng sâu,
Rêu xanh làn sáng đọng.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi không người chơ vơ vắng vẻ
Nhưng tiếng ai khe khẽ vọng về
Rừng sâu nắng chiếu mọi bề
Lại còn soi rọi trên lề rêu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Núi không người chẳng thấy
Nghe thấy tiếng vang thôi
Bóng xế rừng sâu thẳm
Rêu xanh lại sáng soi


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi yên, không thấy bóng người,
Chỉ nghe thấy tiếng nói cười vang ra.
Ảnh rừng phản chiếu sâu xa,
Rồi soi lên đám lá già rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi vắng người không thấy
Nhưng nghe tiếng vọng lại
Nắng soi rừng thẳm sâu
Còn rọi trên rêu chói.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi hoang, vắng bóng người,
Chỉ nghe tiếng vọng thôi.
Ánh sáng soi rừng thẳm,
Phản chiếu rêu xanh ngời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi vắng không thấy người
Chỉ nghe người nói vẳng
Cảnh rừng sâu vang ngược
Lại chiếu lên rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Núi chơ vơ, chẳng thấy người
Chỉ nghe vọng tiếng nói cười vang vang
Rừng sâu lọt ánh dương vàng
Lung linh rọi chiếu trên ngàn rêu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]