和太常韋主簿溫湯寓目

漢主离宮接露臺,
秦川一半夕陽開。
青山盡是朱旗繞,
碧澗翻從玉殿來。
新豐樹里行人度,
小苑城邊獵騎迴。
聞道甘泉能獻賦,
懸知獨有子雲才。

 

Hoạ thái thường Vi chủ bạ Ôn Thang ngụ mục

Hán chủ ly cung tiếp Lộ đài,
Tần xuyên nhất bán tịch dương khai.
Thanh sơn tận thị chu kỳ nhiễu,
Bích giản phiên tòng ngọc điện lai.
Tân Phong thụ lý hành nhân đạc,
Tiểu Uyển thành biên liệp kỵ hồi.
Văn đạo Cam Tuyền năng hiến phú,
Huyền tri độc hữu Tử Vân tài.

 

Dịch nghĩa

Ly cung của vua Hán ngay bên Lộ đài,
Nắng chiều chiếu trên một nửa sông đất Tần.
Trên các núi xanh đều cắm cờ đỏ quanh co,
Dòng suối biếc từ điện ngọc chảy xuống.
Người đi bộ đi qua rừng cây xứ Tân Phong,
Thợ săn cưỡi ngựa trở về Tiểu Uyển bên thành.
Nghe nói ở Cam Tuyền có người làm phú hay,
Có lẽ chỉ Tử Vân có tài đó.


Ôn Thang tức suối nước nóng Ôn Tuyền ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cung Hán liền bên nối Lộ đài
Sông Tần một nửa nắng chiều phơi
Cờ đào bay khắp non xanh đó
Suối biếc tuôn từ điện ngọc đây
Cây huyện Tân Phong, du khách đến
Toà thành Tiểu Uyển, ngựa săn hồi
Cam Tuyền nghe nói hay dâng phú
Riêng Tử Vân xưa có được tài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lộ Đài nối tiếp Hán Ly Cung
Nắng chiếu chiều Tần nửa khúc sông
Núi biếc phất phơ cờ đỏ thắm
Điện vàng réo rắt suối xanh trong.
Tân Phong cây cối người xuyên suốt
Tiểu Uyễn thành bên ngựa lại chuồng.
Nghe nói Cam Tuyền dâng hiến phú
Tài này biết chỉ có ông Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lộ đài bên cạnh dựng hoàng cung
Bóng nắng chiều soi một nửa sông
Suối biếc rầm rì tuôn điện ngọc
Non xanh phơi phới lộng cờ hồng
Thợ săn trở ngựa về thành Uyển
Lữ khách băng rừng đến huyện Phong
Nghe nói Cam Tuyền thi phú giỏi
Tử Vân tài đó chỉ mình ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ly Cung ở gần bên đài Lộ,
Nắng chiều trên một nửa sông Tần.
Quanh co cờ đỏ núi xanh
Một dòng suối biếc từ thành chảy ra
Rừng Tân Phong người qua di chuyển
Thợ săn về Tiểu Uyển bên thành
Cam Tuyền làm phú nổi danh
Tử Vân có nhẽ một mình tài năng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua Hán Ly cung bên Lộ đài,
Sông Tần một nửa nắng chiều phai.
Suối xanh điện ngọc từ tuôn chảy.
Cờ đỏ non xanh đều phất bay,
Lữ khách Tân Phong qua xứ núi,
Thợ săn Tiểu Uyển ngựa về đài.
Cam Tuyền nghe nói hay thi phú,
Có lẽ Tử Vân người có tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời