Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: núi Dục Thuý (28) núi (61)

Đăng bởi Diệp Đồng vào 05/03/2008 07:10, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/02/2020 00:17

亂後登浴翠山其一

菩䔶非樹鏡非臺,
蓮宇疑從夢裏來。
山色塵深空自老,
巖花春盡為誰開?
亂離城郭重封草,
殘破碑銘半蝕苔。
除卻興衰閒事外,
幾生修得到蓬萊?

 

Loạn hậu đăng Dục Thuý sơn kỳ 1

Bồ đề phi thụ, kính phi đài,
Liên vũ nghi tòng mộng lý lai.
Sơn sắc trần thâm không tự lão,
Nham hoa xuân tận vị thuỳ khai?
Loạn ly thành quách trùng phong thảo,
Tàn phá bi minh bán thực đài.
Trừ khước hưng suy nhàn sự ngoại,
Kỷ sinh tu đắc đáo Bồng Lai?

 

Dịch nghĩa

Bồ đề chẳng phải là cây, gương chẳng phải là đài
Ngôi chùa ngỡ như theo giấc mộng mà đến
Sắc núi nhuộm bụi dày, thảy tự già cỗi
Hoa trên vách núi cuối xuân vì ai mà nở?
Thành quách loạn ly, cỏ phủ mấy lớp
Bia, minh tan nát, rêu ăn một nửa
Gạt bỏ hết chuyện hưng suy, rảnh việc đời
Biết tu mấy kiếp mới tới được cõi Bồng Lai


Bài thơ đề mùa xuân năm Giáp Tuất (1874) niên hiệu Tự Đức, khi tác giả làm Tuần phủ Ninh Bình.

Núi Dục Thuý tức núi Non Nước ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (nay thuộc xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), đời Trần Trương Hán Siêu đổi tên thành núi Dục Thuý, năm 1841 vua Thiệu Trị lại đổi tên là núi Hộ Thành. Trên núi có tháp dựng từ đời Lý, sau sư Trí Nhu đời Trần sửa lại, gọi là tháp Linh Tế, Trương Hán Siêu có làm bài bi ký. Ngoài ra còn có chùa Non Nước, nhưng đầu đời Nguyễn dân địa phương dời sang núi Cánh Diều. Núi Dục Thuý là một cảnh đẹp, trước kia có nhiều người đề vịnh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bồ đề đâu cội, kính đâu đài
Ngỡ gặp toà sen giữa mộng dài
Sắc núi bụi mờ già khắp cả
Hoa lèn xuân hết nở cho ai
Thành côi cỏ phủ buồn binh lửa
Bia vỡ rêu phong cám đổi dời
Hưng phế chuyện đời thôi gác lại
Biết tu mấy kiếp tới Bồng Lai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Bồ đề, gương sáng vốn là không,
Chùa Phật trong mơ mới được trông.
Kẽ đá xuân tàn hoa lạc,
Đỉnh non bụi cáu sắc chùng.
Thành tan cỏ mọc vùi muôn lớp.
Bia gẫy rêu phong nhấm nửa chừng.
Gạt hết phế hưng, rời tục vụ,
Kiếp nao tu đến chốn Doanh Bồng.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa

Trong phần dịch nghĩa có một số chỗ chưa chuẩn xác:
- Liên vũ: là chùa thờ Phật chứ không phải toà sen;
- Trừ khước hưng suy nhàn sự ngoại: Gạt bỏ hết chuyện hưng suy, rảnh việc tục vụ.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời