Nhà cạnh non xanh một bãi dâu
Mười năm ly loạn nửa phai màu
Quê xưa dâu thị thương người trước
Đất mới chi lan đổi kẻ sau
Bến Nghé mơ về trăng vạn dặm
Rừng Gà ngâm trắng tóc trên đầu
Trung hưng đua khúc bên thành cũ
Thơ rượu năm nào được gặp nhau?