清平樂其一

候蛩凄斷,
人語西風岸。
月落沙平江似練,
望盡蘆花無雁。
暗教愁損蘭成,
可憐夜夜關情。
只有一枝梧葉,
不知多少秋聲。

 

Thanh bình nhạc kỳ 1

Hậu cung thê đoạn,
Nhân ngữ tây phong ngạn.
Nguyệt lạc sa bình giang tự luyện,
Vọng tận lư hoa vô nhạn.
Ám giao sầu tổn Lan Thành,
Khả liên dạ dạ quan tình.
Chỉ hữu nhất chi ngô diệp,
Bất tri đa thiểu thu thanh.

 

Dịch nghĩa

Tiếng dế kêu não nề đứt đoạn,
Người bên gió tây (tức gió thu).
Trăng sa xuống bãi cát, sông tĩnh lặng như dải lụa,
Ngắm vút bờ lau không bóng nhạn.
U ám nỗi sầu của Lan Thành,
Thương thay đêm đêm nỗi lòng quan tái.
Chỉ có một cành lá ngô đồng,
Mà không biết bao nhiêu tiếng thu.


Bài từ này nói lên nỗi lòng của kẻ nước mất nhà tan. Nửa đầu bài từ tả cảnh thu não nề. Nửa sau tác giả so sánh hoàn cảnh mình với Dữu Tín, nước mất nhà tan, thân phiêu bạc. Hai câu cuối từ ngữ đơn giản mà hàm ý sâu xa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dế kêu đứt đoạn não nề,
Gió tây cứ thổi lê thê ngoài bờ.
Trăng vàng sa xuống bãi thưa,
Sông như dải lụa, nhạn mờ bóng đâu.
Lan Thành cảm nỗi u sầu,
Đêm đêm nhớ nước ruột đau rối bời.
Ngô đồng chỉ một cành thôi,
Mà sao nghe vọng khắp trời tiếng thu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dế kêu đứt đoạn,
Trông gió tây thổi loạn.
Trăng rớt bãi hoang, sông như lụa,
Ngóng vút bờ lau không bóng nhạn.
Nỗi sầu thương cảm Lan Thành,
Đêm đêm nhớ nước sầu tình.
Chỉ một cành ngô màu úa,
Tiếng thu nghe vọng xung quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Dế mèn kêu mãi
Heo may vẳng tiếng nói
Trăng tà trải ánh lụa trên sông
Nhạn vắng bờ lau bãi sậy
Hơi thu não dạ Lan Thành
Nỗi nhớ đêm đêm khơi dậy
Chỉ duy khóm là ngô đồng
Không nghe tiếng mùa thu tới

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời