八聲甘州-記玉關踏雪事清遊

記玉關,
踏雪事清遊,
寒氣脆貂裘。
傍枯林古道,
長城飲馬,
此意悠悠。
短夢依然江表,
老淚灑西州。
一字無題處,
落葉都愁。

載取白雲歸去,
問誰留楚佩,
弄影中洲?
折蘆花贈遠,
零落一身秋。
向尋常,野橋流水,
待招來,不是舊沙鷗。
空懷感,
有斜陽處,
卻怕登樓。

 

Bát thanh Cam Châu - Ký Ngọc Quan đạp tuyết sự thanh du

Ký Ngọc Quan,
Đạp tuyết sự thanh du,
Hàn khí thuý điêu cừu.
Bàng khô lâm cổ đạo,
Trường thành ẩm mã,
Thử ý du du.
Đoản mộng y nhiên giang biểu,
Lão lệ sái Tây châu.
Nhất tự vô đề xứ,
Lạc diệp đô sầu.

Tái thủ bạch vân quy khứ,
Vấn thuỳ lưu sở bội,
Lộng ảnh trung châu?
Chiết lô hoa tặng viễn,
Linh lạc nhất thân thu.
Hướng tầm thường, dã kiều lưu thuỷ,
Đãi chiêu lai, bất thị cựu sa âu.
Không hoài cảm,
Hữu tà dương xứ,
Khước phạ đăng lâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nhớ Ngọc Quan,
Đạp tuyết buổi thanh du,

Hơi lạnh nhẹ điêu cừu.
Bên rừng khô lối cũ,
Dòng sông ngựa uống,
Hào hứng du du.
Mộng ngắn y nguyên giang biểu,
Giọt lệ rưới Tây châu.
Một chữ không đề được,
Lá rụng khơi sầu.

Chở lấy bạch vân về tới,
Hỏi ai đeo sở bội,
Rỡn bóng trung châu.
Bẻ hoa lâu tặng biệt,
Hiu hắt một màu thu.
Hướng bình thường nhịp cầu dòng nước,
Đợi bầy âu chẳng phải trước kia đâu.
Trơ hoài cảm,
Chỗ tà dương rọi,
Luống ngại lên lâu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ bị thiếu

Em tra ra thì hình như bài này câu đầu phải là "Ký Ngọc quan, đạp tuyết sự thanh du" phải không ạ? Điệu Bát thanh Cam Châu câu đấy mới đúng điệu. Có vẻ như Nguyễn Chí Viễn bị nhầm câu thơ với câu đề tựa.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời