八聲甘州-壽陽樓八公山作

故都迷岸草,
望長淮、
依然繞孤城。
想烏衣年少,
芝蘭秀髮,
戈戟雲橫。
坐看驕兵南渡,
沸浪駭奔鯨。
轉盼東流水,
一顧功成。

千載八公山下,
尚斷崖草木,
遙擁崢嶸。
漫雲濤吞吐,
無處問豪英。
信勞生、
空成今古,
笑我來、
何事愴遺情。
東山老,
可堪歲晚,
獨聽桓箏。

 

Bát thanh Cam Châu - Thọ Dương lâu Bát Công sơn tác

Cố đô mê ngạn thảo,
Vọng trường Hoài,
Y nhiên nhiễu cô thành.
Tưởng Ô Y niên thiếu,
Chi lan tú phát,
Qua kích vân hoành.
Toạ khán kiêu binh nam độ,
Phất lãng hãi bôn kình.
Chuyển phán đông lưu thuỷ,
Nhất cố công thành.

Thiên tải Bát Công sơn hạ,
Thượng đoạn nhai thảo mộc,
Dao ủng tranh vanh.
Mạn vân đào thôn thổ,
Vô xứ vấn hào anh.
Tín lao sinh.
Không thành kim cổ,
Tiếu ngã lai.
Hà sự sảng di tình.
Đông sơn lão,
Khả kham tuế vãn,
Độc thính Hoàn tranh.


Bát thanh: 8 thanh điệu cũ (kim, thạch, ti, trúc, bào, thổ, cách, mộc).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cố đô, mê ngọn cỏ bờ
Tần Hoài một dải vọng mờ xanh xanh
Chảy quanh vây dãy cô thành
Ngõ Ô Y lúc tuổi xanh nhớ ngày
Chi lan thơm mái tóc đầy
Đao thương kiếm kích hoành mây mấy từng
Xuống nam chiến mã kiêu binh
Sóng trào cuồn cuộn đẩy kình ngư bôn
Binh thuyền theo nước về đông
Tưởng trong nháy mắt chiến công tựu thành

Ngàn năm núi Bát Công xanh
Chênh vênh vách đá đứt ghềnh cỏ cây
Núi cao chớn chở bao vây
Mây dày sóng nuốt nhả, say gió gào
Biết đâu thăm hỏi anh hào
Xưa nay sự nghiệp đi vào hư không
Cười chi lão kẻ vô tâm
Vì đâu lão phải thương thầm ý xưa
Đông sơn già mấy cho vừa
Cuối năm một bóng sớm trưa chốn này
Nghe tranh tấu khúc Hoàn Y.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phiên âm thiếu

Bản phiên âm bị sót chữ, phải là "chuyển phán đông lưu thuỷ" mới đúng ạ.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời