Cố đô, mê ngọn cỏ bờ
Tần Hoài một dải vọng mờ xanh xanh
Chảy quanh vây dãy cô thành
Ngõ Ô Y lúc tuổi xanh nhớ ngày
Chi lan thơm mái tóc đầy
Đao thương kiếm kích hoành mây mấy từng
Xuống nam chiến mã kiêu binh
Sóng trào cuồn cuộn đẩy kình ngư bôn
Binh thuyền theo nước về đông
Tưởng trong nháy mắt chiến công tựu thành

Ngàn năm núi Bát Công xanh
Chênh vênh vách đá đứt ghềnh cỏ cây
Núi cao chớn chở bao vây
Mây dày sóng nuốt nhả, say gió gào
Biết đâu thăm hỏi anh hào
Xưa nay sự nghiệp đi vào hư không
Cười chi lão kẻ vô tâm
Vì đâu lão phải thương thầm ý xưa
Đông sơn già mấy cho vừa
Cuối năm một bóng sớm trưa chốn này
Nghe tranh tấu khúc Hoàn Y.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.