青門引-春思

乍暖還輕冷。
風雨晚來方定。
庭軒寂寞近清明,
殘花中酒,
又是去年病。

樓頭畫角風吹醒。
入夜重門靜。
那堪更被明月,
隔牆送過秋千影。

 

Thanh môn dẫn - Xuân tứ

Sạ noãn hoàn khinh lãnh.
Phong vũ vãn lai phương định.
Đình hiên tịch mịch cận thanh minh,
Tàn hoa trung tửu,
Hựu thị khứ niên bệnh.

Lâu đầu hoạ giốc phong xuy tỉnh.
Nhập dạ trùng môn tĩnh.
Na kham cánh bị minh nguyệt,
Cách tường tống quá thu thiên ảnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chợt ấm liền hơi lạnh.
Mưa gió chiều về vừa tạnh.
Sân hiên lặng lẽ sắp thanh minh,
Hoa tàn trúng rượu,
Lại giống năm nào bệnh.

Lầu cao gió rét làm cho tỉnh,
Đêm tới trùng môn tĩnh.
Khốn thay lại bị trăng thanh,
Cách tường rọi bóng thu thiên chếch.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trời còn hơi thoáng lạnh
Mưa về chiều đã tạnh
Ngoài hiên quạnh quẽ sắp thanh minh
Rượu kém hơi men
Năm xưa không được mạnh

Theo gió trống canh phá giấc hoài
Đêm khuya cổng cài tĩnh
Mất ngủ còn bị ánh trăng
Cách tưởng vẽ cây đu lên vách

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mới ấm còn hơi lạnh,
Mưa gió sẩm chiều vừa tạnh.
Sân hiên tịch mịch sắp thanh minh,
Hoa tàn rượu khướt, bệnh cũ làm sao tránh.

Bên lầu tiếng ốc xa nghe tỉnh,
Cửa mấy lần, đêm tĩnh.
Khôn kham lại được trăng sáng,
Cách tường rọi bóng cây đu ánh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời