04/12/2022 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh môn dẫn - Xuân tứ
青門引-春思

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 13:26

 

Nguyên tác

乍暖還輕冷。
風雨晚來方定。
庭軒寂寞近清明,
殘花中酒,
又是去年病。

樓頭畫角風吹醒。
入夜重門靜。
那堪更被明月,
隔牆送過秋千影。

Phiên âm

Sạ noãn hoàn khinh lãnh.
Phong vũ vãn lai phương định.
Đình hiên tịch mịch cận thanh minh,
Tàn hoa trung tửu,
Hựu thị khứ niên bệnh.

Lâu đầu hoạ giốc phong xuy tỉnh.
Nhập dạ trùng môn tĩnh.
Na kham cánh bị minh nguyệt,
Cách tường tống quá thu thiên ảnh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chợt ấm liền hơi lạnh.
Mưa gió chiều về vừa tạnh.
Sân hiên lặng lẽ sắp thanh minh,
Hoa tàn trúng rượu,
Lại giống năm nào bệnh.

Lầu cao gió rét làm cho tỉnh,
Đêm tới trùng môn tĩnh.
Khốn thay lại bị trăng thanh,
Cách tường rọi bóng thu thiên chếch.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Thanh môn dẫn - Xuân tứ