Thi thư dần mở lộc đua sinh
Loan phượng hoà thân đượm nghĩa tình
Nước trí non nhân, nhiều phúc thọ
Người vui vật thịnh, bội phồn vinh
Có chân có thực, văn thường đẹp
Biết bạn biết ta, việc ắt thành
Yêu đỉnh Trà Sơn sông Đáy chảy
Quê xa Thiên Kiện vạn xuân xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)