52.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
32 bài thơ
Tạo ngày 18/01/2015 18:17 bởi tôn tiền tử
Trương Thiếu Huyền tên thật là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1962, quê huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 1993, tốt nghiệp Học viện Báo chí - Truyên truyền. Từng đi bộ đội, dạy học, hiện làm báo tại tỉnh Quảng Ninh.

Tác phẩm:
- Tập đếm (tập thơ viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2013)

 

Tập đếm (2013)