Đường tới Chùa Hương dòng sông lụa
Thuyền vẽ lên tranh những cái nhìn
Vu vơ vớt nước, em thăm thẳm
Chưa thấy mơ đâu núi đã tiên

Lòng thì khoan nhặt sông nhiều bến
Chả trách ai kia lạc lối về
Sư đâu trẻ thế không tin nổi
Bến Trong, bến Đục, còn bến Mê?

Bước tới Thiên Trù tay dâng khói
Phật là bướm đậu là gió hương?
Giữa động lòng ai không Bồ Tát
Gieo những tâm tư mọi nẻo đường...


3-2002