Nhớ Nguyễn Lương Ngọc

Người Sơn Tây yêu hoa sen từ trong giấc ngủ
Trong giấc ngủ mơ về hoa sen
Trong giấc ngủ hát ru hoa sen
Xin đừng hỏi vì sao
Hoa tỉnh giấc hoa sang kiếp khác!

Từng chầm chậm Thanh Thuỷ sang Bất Bạt
Từng dụi mắt trước thành cổ Sơn Tây
Từng một chiều cùng anh quán bờ đê Hà Nội
Người Sơn Tây ngước nhìn mây bay...

Xứ Đoài thơm cho Hà Thành trái quả
Người Sơn Tây có rất nhiều mùa thu
"Chúng mình không còn nhiều thời gian nữa đâu" -
                       người SơnTây nói thế
Núi Tản sông Đà trầm tích thời gian!


27-11-2001