Tỏ lòng thay một người bạn

Mẹ ơi, lạy mẹ con đi
Đời là cơn gió kể gì bể dâu
Mẹ ơi, xin bớt buồn đau
Như con ra biển thả câu chưa về...

Cuộc đời vần đổi khen chê
Con theo trăng sáng đam mê đêm rằm
Biển khơi những lúc xa xăm
Ví như lòng mẹ âm thầm thương con

Con đi về phía núi non
Thảnh thơi với chuyện mất còn thế gian
Làm sao lựa hết cung đàn
Bổng trầm so hứng cùng than trăm đường

Cuộc đời còn có yêu thương
Giúp con qua được đoạn trường này đây
Mẹ ơi, lạy mẹ lần này
Rồi con là gió hàng cây mẹ trồng...


21-11-2009