Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2017 03:43

Bay thấp Chuồn chuồn nói:
- Trời sắp mưa, sắp mưa!
Bướm ta còn rong ruổi:
- Mưa à, đã chắc chưa?

Mặt trời nghe mưa tới
Vội vàng ẩn sau mây
Bướm xem ra đắc chí
Anh hùng có Bướm đây!

Chẳng áo mưa, nón mũ
Bướm gặp mưa giữa đường
May núp sau tàu chuối
Suýt nữa Bướm bị thương

Tạnh mưa mặt trời ló
Cánh Bướm cũng khô rồi
Gặp Chuồn, Bướm lớ ngớ:
- Còn mưa không, Chuồn ơi!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013