Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2017 09:12

Đền Hùng cháu đã tới đây
Như chim về tổ như cây về rừng
Thậm thình nhịp trống ngàn trùng
Con tim cháu đập quá chừng Bác ơi!
Nơi đây in dáng Bác ngồi
Cùng quân chiến thắng dặn lời non sông
Vua Hùng dựng nước có công
Chúng ta giữ nước một lòng khắc ghi
Hy Cương trời đất uy nghi
Nối ngàn xưa với những gì mai sau...


- Ngày 19-19-1954, trước Đền Hạ thuộc Đền Hùng, Phú Thọ, Bác Hồ đã ngồi nói chuyện cùng với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô. Bác căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.

Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013