Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
21 bài thơ
Tạo ngày 05/10/2008 23:05 bởi Vanachi
Ngô Hữu Lợi sinh năm 1962, quê tại Quảng Trị, hiện cư trú tại Dầu Tiếng (Bình Dương). Bút danh Ngô Uyên, Ngọc Anh, là hội vên Hội VHNT Bình Dương, có tác phẩm đăng trên các báo địa phương, trung ương và trong các ấn phẩm văn nghệ tỉnh Bình Dương.