Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyên Minh vào 06/10/2008 02:22

Gió
chờ
mây
để rong chơi

chờ
thu
để rụng rơi
bên thềm
Hoàng hôn
chờ
ánh sao đêm
Tôi
chờ
Em
để...
Mẹ têm miếng trầu
Ngàn năm
mây gió
chờ nhau
Tôi chờ Em
đến ngàn sau...vẫn chờ!