09/08/2022 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ

Tác giả: Ngô Hữu Lợi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 05/10/2008 02:22

 

Gió
chờ
mây
để rong chơi

chờ
thu
để rụng rơi
bên thềm
Hoàng hôn
chờ
ánh sao đêm
Tôi
chờ
Em
để...
Mẹ têm miếng trầu
Ngàn năm
mây gió
chờ nhau
Tôi chờ Em
đến ngàn sau...vẫn chờ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Hữu Lợi » Chờ