Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 03:33

Sên nghe Thỏ than thở:
- Chạy thi tớ thua Rùa
Rùa chậm mà thắng Thỏ
Chuyện thật hay là đùa?

Thỏ chạy miết tới đâu
Cũng thấy Rùa trước mặt
(Đứng vòng quanh đường đua
Họ nhà Rùa khôn vặt!)

Sên nói lên sự thật
Chạy kiểu Rùa không sai
Cuộc đua không chấp nhận
Vì vắng mặt trọng tài!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013