Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2017 17:37

Ở đây sóng muốn bay lên
Đảo thì tự biết đặt tên cho mình
Cánh buồm gọi được bình minh
Gió reo mặt biển rập rình gió ca
Mây như hoa của vườn hoa
Nắng như lụa trải tận ra cánh đồng
Bạn em là Vịnh Hạ Long
Em treo ảnh bạn ở trong nhà mình


2005

Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013