11.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2017 21:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2017 21:17

Ăn như Phù Đổng
Nong cơm, thúng cà
Tráng sĩ phút chốc
Từ bé lên ba

Học Đinh Bộ Lĩnh
Phất cờ bông lau
Học Trần Quốc Toản
Đánh giặc, đi đầu

Học Mạc Đĩnh Chi
Trạng nguyên lưỡng quốc
Ngoại bang thị uy
Không hề khiếp nhược

Âu Cơ, Long Quân
Xuống xuôi, lên ngược
Học theo Diên Hồng
Một lòng “Sát Thát”!


8-9-2004

Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013