Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 09:04

Chim nhờ cây làm tổ
Cây nhờ đất ươm mầm
Đất muốn thành cánh đồng
Nhờ dòng sông tưới mát

Dòng sông nhờ cửa bể
Mới dẫn tới chân trời
Chân trời nhờ tay bé
Tô một màu hồng tươi!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013