Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2017 17:34

Cháu khóc chào đời
Quà gì tặng cháu?
Ông tặng tiếng cười
Và niềm yêu dấu

Tiếng cười của báu
Bà Mụ ban cho
Giờ ông tặng cháu
Cháu cười thật to

Tiếng cười đi trước
Niềm vui kề bên
Nâng cháu từng bước
Bà Mụ, bà Tiên


21-11-2012

Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013