Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 03:02

Gương có một vết bẩn!
Chó cãi Mèo là hai
Cả hai cùng tức giận
Vì ai đúng, ai sai

Cùng soi gương, nghiêng ngó
Ba vết bẩn động theo
Hai vết trên mặt Chó
Một vết trên mặt Mèo!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013