Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 03:23

Ngan vừa vào bàn học
Gà liền rủ đi chơi
Ngan bảo: - Tớ tập viết
Ngày thi đến nơi rồi

Ngày thi Gà loay hoay
Chân di bừa xuống đất
Chữ gì xấu thế này
Cả lớp cùng cười ngất

Thấy thế Gà giương cánh
Mào xấu hổ đỏ au
Rồi chẳng hiểu vì sao
Ban ngày Gà cũng gáy!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013