Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 03:47

Gà trống nhìn vũng nước
Chợt nhận ra dáng mình
Thấy bầu trời xanh xanh
Và đám mây trắng trắng

Gà rung mào vỗ cánh
Truyền bá khắp nơi nơi:
- Ó - o - trời - rất - nhỏ
- Cỡ - bằng - vũng - nước - thôi!


Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013