Núi bọc hồ dâng sóng vỗ thành
Mặt gương in bóng núi xanh xanh
Lầu thuỷ quá canh ba óng ánh

Trăng mờ ẩn hiện liễu buông mành
Móc rỏ toà sen như đóm lạc
Bơ phờ tóc xoã rạng bình minh

tửu tận tình do tại