17/06/2024 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa
浣溪沙

Tác giả: Trương Nguyên Cán - 張元幹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 08:43

 

Nguyên tác

山繞平湖波撼城,
湖光倒影寖山青,
水晶樓下欲三更。

霧柳暗時雲度月,
露荷翻處水流螢,
蕭蕭散發到天明。

Phiên âm

Sơn nhiễu bình hồ ba hám thành,
Hồ quang đảo ảnh tẩm sơn thanh,
Thuỷ tinh lâu hạ dục tam canh.

Vụ liễu ám thì vân độ nguyệt,
Lộ hà phiên xứ thuỷ lưu huỳnh,
Tiêu tiêu tản phát đáo thiên minh.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi bọc hồ dâng sóng vỗ thành
Mặt gương in bóng núi xanh xanh
Lầu thuỷ quá canh ba óng ánh

Trăng mờ ẩn hiện liễu buông mành
Móc rỏ toà sen như đóm lạc
Bơ phờ tóc xoã rạng bình minh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nguyên Cán » Hoán khê sa