送僧歸日本

上國隨緣住,
來途若夢行。
浮天滄海遠,
去世法舟輕。
水月通禪寂,
魚龍聽梵聲。
惟憐一燈影,
萬里眼中明。

 

Tống tăng quy Nhật Bản

Thượng quốc tuỳ duyên trụ,
Lai đồ nhược mộng hành.
Phù thiên thương hải viễn,
Khứ thế pháp chu khinh.
Thuỷ nguyệt thông thiền tịch,
Ngư long thính Phạm thanh.
Duy liên nhất đăng ảnh,
Vạn lý nhãn trung minh.

 

Dịch nghĩa

Tuỳ duyên đến ở đây
Đường đến đây như đi trong mộng
Thuyền trôi trên biển xanh xa xôi một phương trời
Lúc đi về lại pháp thuyền nhẹ nhàng
Bóng trăng dòng nước thông hiểu tịch lặng của thiền
Cá rồng lắng nghe tiếng tụng kinh Phạn
Chỉ thương cái bóng của ngọn đèn
Sáng rỡ trong cặp mắt của người xa vạn dặm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Duyên nơi thượng quốc đã tường,
Như đi trong mộng, con đường nay mai.
Biển xa, xanh biếc mây trôi,
Lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng.
Mùi thiền thấm cả nước trăng,
Cá rồng lắng tiếng Kinh hằng đâu đây.
Một đèn, một bóng, xót thay,
Cái nhìn muôn dặm, mắt thầy sáng trưng.


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo duyên sinh sống nơi quý quốc
Con đường về đúng ước mộng thôi
Biển xanh trôi nổi xa xôi
Con thuyền đạo pháp nhập đời nhẹ tênh
Trăng và nước cảm thông lẽ tịnh
Cá và rồng nghe tụng Phật kinh
Ngọn đèn hình ảnh mến thương
Chính là ánh mắt sáng trưng dặm ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời