06/12/2021 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tăng quy Nhật Bản
送僧歸日本

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 08:34

 

Nguyên tác

上國隨緣住,
來途若夢行。
浮天滄海遠,
去世法舟輕。
水月通禪寂,
魚龍聽梵聲。
惟憐一燈影,
萬里眼中明。

Phiên âm

Thượng quốc tuỳ duyên trụ,
Lai đồ nhược mộng hành.
Phù thiên thương hải viễn,
Khứ thế pháp chu khinh.
Thuỷ nguyệt thông thiền tịch,
Ngư long thính Phạm thanh.
Duy liên nhất đăng ảnh,
Vạn lý nhãn trung minh.

Dịch nghĩa

Tuỳ duyên đến ở đây
Đường đến đây như đi trong mộng
Thuyền trôi trên biển xanh xa xôi một phương trời
Lúc đi về lại pháp thuyền nhẹ nhàng
Bóng trăng dòng nước thông hiểu tịch lặng của thiền
Cá rồng lắng nghe tiếng tụng kinh Phạn
Chỉ thương cái bóng của ngọn đèn
Sáng rỡ trong cặp mắt của người xa vạn dặm

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Duyên nơi thượng quốc đã tường,
Như đi trong mộng, con đường nay mai.
Biển xa, xanh biếc mây trôi,
Lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng.
Mùi thiền thấm cả nước trăng,
Cá rồng lắng tiếng Kinh hằng đâu đây.
Một đèn, một bóng, xót thay,
Cái nhìn muôn dặm, mắt thầy sáng trưng.
Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Tống tăng quy Nhật Bản