Trời trong sáng cỏ xanh ao nước
Bên rừng tre sau trước hoa đào
Dân cày thợ dệt ra vào
Cuối xuân gieo hạt ồn ào ruộng nương

tửu tận tình do tại