Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]

Đáp Tống Chi Vấn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Tư Mã Thừa Trinh
2 trả lời, 2087 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 09:18

Luận thi kỳ 08

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1289 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2007 16:14

Mạnh Thành ao

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy » Võng Xuyên tập
17 trả lời, 4671 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 18:53

Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
4 trả lời, 2315 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/03/2015 11:43

Tây hành biệt đông đài tường chính học sĩ

Trung Quốc » Sơ Đường » Lạc Tân Vương
2 trả lời, 1728 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/07/2014 10:27

Tống thị lâm đình

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Năng
1 trả lời, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 14:02

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Tống Chi Vấn